Elektrik Faturası Sorgulama

elektrik faturası sorgulama

Güncel fatura bilgisi, ödenmemiş fatura bilgisi veya geçmiş fatura bilgisi almak mı istiyorsunuz? İstediğiniz zaman istediğiniz yerde anında sorgulama yapabilmek için online sorgulama yapabileceğiniz alanlar mı arıyorsunuz. İhtiyacınız olan her neyse, hangi bilgiyse 11860 bilgi servisimiz ile bunları gerçekleştirebilirsiniz. Elektrik faturası sorgulama yapabilmek için abone numaranızı bilmeniz gerekmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin dışında da tüm Türkiye üzerinden telefonunuzdan anında fatura sorgulama yapabilirsiniz. Hizmet aldığınız şehirde elektrik faturanızın ne kadar olduğunu bulabilmek için sıra beklemenize ve ödeme merkezlerine gitmenize gerek yok. En çok da abone numaranız ile hemen elektrik faturası sorgulama yapabilmenizin kolaylığını anında görebileceksiniz.

11860 ile yurt dışında dahi olsanız telefonunuzdan anında servisimizden faydalanmanızı sağlıyoruz. Tabi ki bunu da yedi yirmi dört ulaşabileceğiniz bilgi servisimiz ile gerçekleştiriyoruz. Güncel borç bilginizi görebilmeniz için anında sorgulama yapabilmeniz için servisimiz her zaman güncel haldedir. Clk Boğaziçi elektrik, Enerjisa elektrik, Dicle, Başkent elektrik, Uludağ, Toroslar elektrik gibi Türkiye’de bölgelerine hizmet veren çoğu şirketin göndermiş olduğu faturayı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. 11860 bilgi servisimizde Türkiye’de hizmet veren tüm operatörlerden yararlanarak sorgulama yapmanızı sağlıyor. Turkcell, Türk Telekom, Vodafone üzerinden tüm faturalarınızı anında fatura sorgulama sayesinde öğrenebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Faturası Sorgulama

İstanbul’da yaşayan insanlar için bir kolaylık daha! Fatura sorgulama servisimiz ile tüm faturalarınızı anında öğrenebileceğiniz 1860 bilgi servisimiz ile merak ettiğiniz borçlarınızı öğrenebilirsiniz. Anında Boğaziçi elektrik borç sorgulama yapabileceğiniz servisimiz sayesinde aylık olarak ne kadar borcunuzun geldiğini kapınıza gelmeden önce borç bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.

 

Fatura Sorgula

Fatura Sorgula

Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da üc­ret­len­dir­me iş­le­mi ta­hak­kuk et­mek­te­dir.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz.
Ödeme işleminizi tamamladıktan sonra "" için yapmış olduğunuz sorgulamanın sonucunu öğrenebilirsiniz.
Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da sor­gu­la­ma iş­le­mi­niz baş­la­tı­lır.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz. Ö­de­me hiz­me­ti Wire­card AŞ ta­ra­fın­dan Türk Telekom mo­bil a­bo­ne­le­ri için Türk Telekom mobil Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile,Turkcell a­bo­ne­le­ri için Turkcell Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile Vodafone a­bo­ne­le­ri için Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile sağ­lan­mak­ta­dır.İş­lem sı­ra­sın­da gön­de­re­ce­ği­niz SMS, Türk Telekom mo­bil 50 krş (KDV ve ÖİV da­hil), Vodafone 41 krş (KDV ve ÖİV da­hil)'tur.MH:212 996 55 55, bilgi[at]mikro­odeme.com
Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve sözleşmesini o­nay­la­mış o­lur­su­nuz.
Bekleyiniz
Mobil Ödeme İşlemi Başlıyor

Sor­gu­la­ma so­nu­cu­na u­la­şa­bil­mek i­çin; lüt­fen ge­len me­sa­jı 5 da­ki­ka i­çin­de "E­vet" ya­za­rak ce­vap­la­yı­nız.

Ö­de­me iş­le­mi son­ra­sı sor­gu­la­ma so­nuç bil­gi­le­ri­niz gö­rün­tü­le­ne­cek­tir.

Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve söz­leş­me­si­ni ka­bul et­miş o­lur­su­nuz.

Sorgulama Yapılıyor
Kısa bir süre içerisinde sorgulama sonuçları gösterilecek.
Fatura No Abone Adı Fatura Tipi Son Ödeme Tutar Abone No
»
Girdiğiniz bilgilere ait herhangi bir fatura kaydı bulunamamıştır.
  
© 2013 Jan İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.