Güncel Faturanı Fatura Sorgula İle Öğren

fatura sorgula

Zaman zaman iş yoğunluğundan, günlük hayatın koşuşturmasından dolayı faturalarımızı ödemeyi unutabiliyoruz. Faturalarımızın takibini yapmak için de zorlanabiliyoruz. Halbuki, faturalarımızı ödemediğimiz aklımıza geldiğinde borcunu ödemek için öncelikle borcunun ne kadar olduğunu bilmek gerekir. Online olarak hizmet verdiğimiz fatura sorgula servisimiz ile fatura borcunuzun olduğunu aklınıza geldiği zaman hemen sitemizden fatura sorgulama yapabilirsiniz. İnternet, doğalgaz, telekomünikasyon, su faturalarınızı güncel borçlarını ya da geçmiş borçlarını öğrenmek için sitemizden faydalanabilirsiniz.

Güncel Ve Geçmiş Dönem Borçlarınızı Fatura Sorgula Servisimiz İle Öğrenebilirsiniz

“Ödenmemiş fatura borçlarımı nereden öğrenebilirim?” diye merak ettiğiniz her an sitemizden faturanızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Vodafone fatura sorgula işlemi için yapmanız gereken maddeler çok basittir. Yukarıda yer alan “Fatura Sorgula” butonuna tıklayarak fatura sorgulama servisimizin bulunduğu sayfaya yönlendirileceksiniz. Ardından “İnternet/Telefon Faturası Sorgula” butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Operatörünüzün seçimini yaparak işleme devam edebilirsiniz. Örneğin, Turkcell fatura sorgula işlemi yapmak isterseniz eğer Turkcell operatörünü seçmeniz gerekir. Bir sonraki işlemde ise faturasını öğrenmek istediğiniz hattınızın telefon numarasını on haneli olacak şekilde yazmanızdır. Fatura sorgulama servisimizin işlemi çok kolay olacak şekilde tasarlayarak hızlı bir şekilde faturanızı öğrenmenizi sağlıyoruz.

Faturanızı istediğiniz zaman diliminde fatura sorgulama servisimizi kullanarak öğrenebilirsiniz. Geçmiş dönem telefon borcunuz varsa ve telefonunuzun borcundan dolayı kapanmasını istemiyorsanız eğer, hemen fatura sorgulama yaparak borcunuzu öğrenebilirsiniz. Faturanızın tutarını öğrendikten sonra ödeme işlemini istediğiniz yerden yapabilirsiniz. Fatura bilgisi almak için ödeme merkezlerine giderek, sıra bekleyerek işlem yapmanız yerine online olarak internet üzerinden fatura borçlarınızı öğrenebilirsiniz. Hemen, şimdi fatura sorgulama ile güncel borcunuzu öğrenin.

 

Fatura Sorgula

Fatura Sorgula

Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da üc­ret­len­dir­me iş­le­mi ta­hak­kuk et­mek­te­dir.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz.
Ödeme işleminizi tamamladıktan sonra "" için yapmış olduğunuz sorgulamanın sonucunu öğrenebilirsiniz.
Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da sor­gu­la­ma iş­le­mi­niz baş­la­tı­lır.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz. Ö­de­me hiz­me­ti Wire­card AŞ ta­ra­fın­dan Türk Telekom mo­bil a­bo­ne­le­ri için Türk Telekom mobil Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile,Turkcell a­bo­ne­le­ri için Turkcell Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile Vodafone a­bo­ne­le­ri için Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile sağ­lan­mak­ta­dır.İş­lem sı­ra­sın­da gön­de­re­ce­ği­niz SMS, Türk Telekom mo­bil 50 krş (KDV ve ÖİV da­hil), Vodafone 41 krş (KDV ve ÖİV da­hil)'tur.MH:212 996 55 55, bilgi[at]mikro­odeme.com
Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve sözleşmesini o­nay­la­mış o­lur­su­nuz.
Bekleyiniz
Mobil Ödeme İşlemi Başlıyor

Sor­gu­la­ma so­nu­cu­na u­la­şa­bil­mek i­çin; lüt­fen ge­len me­sa­jı 5 da­ki­ka i­çin­de "E­vet" ya­za­rak ce­vap­la­yı­nız.

Ö­de­me iş­le­mi son­ra­sı sor­gu­la­ma so­nuç bil­gi­le­ri­niz gö­rün­tü­le­ne­cek­tir.

Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve söz­leş­me­si­ni ka­bul et­miş o­lur­su­nuz.

Sorgulama Yapılıyor
Kısa bir süre içerisinde sorgulama sonuçları gösterilecek.
Fatura No Abone Adı Fatura Tipi Son Ödeme Tutar Abone No
»
Girdiğiniz bilgilere ait herhangi bir fatura kaydı bulunamamıştır.
© 2013 Jan İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.