İsimden Numara Bulma

isimden numara bulma

Herkes hayatının bir köşesinde hatırlamadığı numarayı kısa yoldan öğrenmek ister. İhtiyacımız olduğunda isimden numara bulma ile numara öğrenmek isteriz. Bunu da kolay yoldan, pratik bir şekilde, ihtiyacımız olduğu zaman numara sorgulama yapmayı düşünürüz. Sorgulama yapmak için de gerçek, doğru bilgi veren servisi tercih edebiliriz. Bilgi hizmeti veren servisten güvenilir bilgi almak harcayacağınız zamana değmesi gerekir. Bunu bildiğimiz için 11860 bilinmeyen numaralar servisi olarak sizlere doğru bilgiyi ve aradığınız bilgiyi vermekteyiz.

Aklınıza Takılan İsim Veya Numara Varsa Hemen Numara Sorgulama Yapabilirsiniz

Bilinmeyen numaralar servisi, cep telefonu olan, telefon kullanan, bir operatöre bağlı hat kullanan her kişi de faydalı bir hizmet olmuştur. Çünkü bilmediğimiz numaraları bulmak için en iyi yol bilinmeyen numaralar servisini kullanmaktır. Rahatsız edildiğimiz numaralar tarafından sürekli arandığımızdan dolayı numara sorgulayabiliyoruz. Bu nedenle numaranın kime ait olduğunu öğrenmeye çalışmak zorunda kalmış olabiliyoruz. Bazen de numara sorgulamak için isim soy isime ihtiyacımız oluyor. Ne zaman karşımıza Vodafone, Turkcell, Türk Telekom mobil ya da diğer operatörlerin numarası çıksa ya da bu numaralara ait kişilerin telefon numaralarını bulmak istesek, hemen numara sorgulama servisini kullanmamız gerekir. Doğru sonuçlar almak için İsimden numara bulma Vodafone ile numara sorgula işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Pratik olarak hızlı sonuç almak için hemen sorgulama yapabilirsiniz. 

Müşteri hizmetlerini aramadan da internet üzerinden numara sorgulama yapmanız mümkündür. Tercihiniz Vodafone değil de Turkcell ise yine isimden numara bulma Turkcell ile telefon numarası sorgulayabilirsiniz. Hızlı servisimiz ile anında sonuç alarak isimden numara bulabilirsiniz.  

İsimden Numara Sorgula

İsimden Numara Sorgula

Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da üc­ret­len­dir­me iş­le­mi ta­hak­kuk et­mek­te­dir.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz.
Ödeme işleminizi tamamladıktan sonra "" için yapmış olduğunuz sorgulamanın sonucunu öğrenebilirsiniz.
Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da sor­gu­la­ma iş­le­mi­niz baş­la­tı­lır.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz. Ö­de­me hiz­me­ti Wire­card AŞ ta­ra­fın­dan Türk Telekom mo­bil a­bo­ne­le­ri için Türk Telekom mobil Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile,Turkcell a­bo­ne­le­ri için Turkcell Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile Vodafone a­bo­ne­le­ri için Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile sağ­lan­mak­ta­dır.İş­lem sı­ra­sın­da gön­de­re­ce­ği­niz SMS, Türk Telekom mo­bil 50 krş (KDV ve ÖİV da­hil), Vodafone 41 krş (KDV ve ÖİV da­hil)'tur.MH:212 996 55 55, bilgi[at]mikro­odeme.com
Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve sözleşmesini o­nay­la­mış o­lur­su­nuz.
Bekleyiniz
Mobil Ödeme İşlemi Başlıyor

Sor­gu­la­ma so­nu­cu­na u­la­şa­bil­mek i­çin; lüt­fen ge­len me­sa­jı 5 da­ki­ka i­çin­de "E­vet" ya­za­rak ce­vap­la­yı­nız.

Ö­de­me iş­le­mi son­ra­sı sor­gu­la­ma so­nuç bil­gi­le­ri­niz gö­rün­tü­le­ne­cek­tir.

Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve söz­leş­me­si­ni ka­bul et­miş o­lur­su­nuz.

Sorgulama Yapılıyor
Kısa bir süre içerisinde sorgulama sonuçları gösterilecek.
Numara Operatör Ad Soyad Adres
Aradığınız abone ile ilgili Turkcell, Vodafone Türk Telekom Mobil ve Türk Telekom Sabit servislerine sorgu gönderildi ancak herhangi bir kayıda ulaşılamadı.
Abone rehber veritabanında bigilerini paylaşmıyor olabilir.
Gerçekleştirdiğiniz sorgulama işlemlerinde her bir operatör için hesabınızdan 1 kredi düşülmektedir.
Tüm operatörlerde gerçekleştiriğiniz sorgulama için hesabınızdan 4 kredi düşülmektedir.
  
© 2013 Jan İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.