Numaradan Sorgulama Servisi

numaradan sorgulama

Çoğu tanıdıklarımızın telefon numaralarına sosyal medya aracılığı ile ulaşmaya çalışırız. Fakat sosyal medya kullanmayan ve takip etmeyen çok fazla insan vardır. Akrabanızı, arkadaşınızı özel gününüze davet etmek istiyorsanız hemen numaradan sorgulama ile isim üzerinden numarasını öğrenebilirsiniz. Numaradan sorgulama servisimizde istediğiniz zaman isim sorgulama, numara sorgulama, fatura, dava sorgulama gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için online olarak hizmet de vermekteyiz. Müşteri temsilcisine de bağlanarak arkadaşınızın telefon numarasını öğrenebilir ya da online olarak numara sorgulama yaparak telefon numarasına ulaşabilirsiniz. Sevdiklerinize ulaşabilmeniz için kolayca numara sorgulamanıza yardımcı oluruz.

“İnternetten numaradan sorgulama nasıl yapılır?” sorusunun cevabını öğrenebilmek için başka yerlere bakmanıza gerek yok. Çünkü numara sorgulama yapmak çok basittir. “10 haneli telefon no giriniz” dediğimiz yere numarayı yazarak “Tüm Operatörlerde Ara” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Başına sıfır yazarak telefon numarasını tam doldurmanızı öneririz. Eğer numara sorgulama programı arıyorsanız ve cep telefonunuza indirebileceğiniz uygulama ile numaradan sorgulama yapmak istiyorsanız hemen 11860 ios ve android uyumlu uygulamalarımızı indirmeye başlayabilirsiniz.

Vodafone Numaradan Sorgulama

Vodafone operatörü üzerinden numara sorgulama işlemini de hemen gerçekleştirebilirsiniz. İnternetten numara sorgulama Vodafone, Türk Telekom, Turkcell operatörleri üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Doğru sonuç almak ve aklınızdaki sorulara sonuç verebilmek için hemen şimdi ister isimden numara sorgulama isterseniz de numaradan sorgulama yapabilirsiniz. Güncel telefon numaralarını bulabilmenin doğru adresindesiniz.

Numaradan İsim Sorgula

Numaradan İsim Sorgula

Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da üc­ret­len­dir­me iş­le­mi ta­hak­kuk et­mek­te­dir.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz.
Ödeme işleminizi tamamladıktan sonra "" için yapmış olduğunuz sorgulamanın sonucunu öğrenebilirsiniz.
Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da sor­gu­la­ma iş­le­mi­niz baş­la­tı­lır.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz. Ö­de­me hiz­me­ti Wire­card AŞ ta­ra­fın­dan Türk Telekom mo­bil a­bo­ne­le­ri için Türk Telekom mobil Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile,Turkcell a­bo­ne­le­ri için Turkcell Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile Vodafone a­bo­ne­le­ri için Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile sağ­lan­mak­ta­dır.İş­lem sı­ra­sın­da gön­de­re­ce­ği­niz SMS, Türk Telekom mo­bil 50 krş (KDV ve ÖİV da­hil), Vodafone 41 krş (KDV ve ÖİV da­hil)'tur.MH:212 996 55 55, bilgi[at]mikro­odeme.com
Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve sözleşmesini o­nay­la­mış o­lur­su­nuz.
Bekleyiniz
Mobil Ödeme İşlemi Başlıyor

Sor­gu­la­ma so­nu­cu­na u­la­şa­bil­mek i­çin; lüt­fen ge­len me­sa­jı 5 da­ki­ka i­çin­de "E­vet" ya­za­rak ce­vap­la­yı­nız.

Ö­de­me iş­le­mi son­ra­sı sor­gu­la­ma so­nuç bil­gi­le­ri­niz gö­rün­tü­le­ne­cek­tir.

Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve söz­leş­me­si­ni ka­bul et­miş o­lur­su­nuz.

Sorgulama Yapılıyor
Kısa bir süre içerisinde sorgulama sonuçları gösterilecek.
Numara Operatör Ad Soyad Adres
Aradığınız abone ile ilgili Turkcell, Vodafone Türk Telekom Mobil ve Türk Telekom Sabit servislerine sorgu gönderildi ancak herhangi bir kayıda ulaşılamadı.
Abone rehber veritabanında bigilerini paylaşmıyor olabilir.
Gerçekleştirdiğiniz sorgulama işlemlerinde her bir operatör için hesabınızdan 1 kredi düşülmektedir.
Tüm operatörlerde gerçekleştiriğiniz sorgulama için hesabınızdan 4 kredi düşülmektedir.
  
© 2013 Jan İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.