Numaradan İsim Bulma İnternetten

numaradan isim bulma

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hatlarından seni arayan kişinin telefon numarasını öğrenmek teknoloji ve internet ile günümüzde çok daha kolay bir halde! Numaradan isim bulma 11860 servisimizle fatura, numaradan isim, isimden numara, dava sorgula gibi işlemleri yapabilirsin. Her gün kolayca ulaşabileceğin servisimizi ister uygulamalarımızı telefonuna indirerek, ister web üzerinden istersen de cep telefonundan en hızlı şekilde sorgulama yapabilir, bilgi edinebilirsin.

Önemli bir toplantıdan çıktıktan sonra karşındaki müşterinin iletişim bilgilerini almayı unutabilirsin. Sohbet esnasında çoğu zaman bu durumu yaşayabiliyoruz. Birkaç adımda müşterinin firmasından ya da adından soyadından numarasını öğrenebilirsin. Numaradan isim sorgulama internetten gerçekleştirmek için de yine servisimizi kullanabilirsin. Vakit kaybetmeden numara sorgulama yapacağın için hemen müşterine ulaşabilirsin.

İnternetten Vodafone Numaradan İsim Bulma

Vodafone hattından uygulamamız ile sorgulama yaparken doğru bilgileri girmen önemlidir. Türkiye’de çalışan ve hizmet veren tüm operatörlerle çalışmakta olduğumuz için numara sorgulama Vodafone ‘dan kolay yoldan hizmet alabilirsin. Türkiye’de hangi ilde olursan ol anında işlem yapabilirsin. Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından lisans belgemiz olduğu içinde sonuçlarımızın doğru olduğunu söyleyebiliriz. Arayan kişinin kim olduğunu öğrenmek her zaman vakit kaybetmeden yapılacak işlemler ile gerçekleşmelidir. Bu ilkeyi hedef aldığımız için servislerimizi her gün güncelliyor, kullanıcı açısından verim sağlayabilecek durumda tutuyoruz. Sende merak ettiğin numaranın kim olduğunu öğrenebilmek için hemen işimdi numaradan isim bulma servisimizi kullanabilirsin. 

Konu ile ilgili dilerseniz önceki yazılarımızdan "Numaradan İsim Bulma" başlıklı makalemizi de okuyara fikir edinebilirsiniz. 

Numaradan İsim Sorgula

Numaradan İsim Sorgula

Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da üc­ret­len­dir­me iş­le­mi ta­hak­kuk et­mek­te­dir.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz.
Ödeme işleminizi tamamladıktan sonra "" için yapmış olduğunuz sorgulamanın sonucunu öğrenebilirsiniz.
Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da sor­gu­la­ma iş­le­mi­niz baş­la­tı­lır.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz. Ö­de­me hiz­me­ti Wire­card AŞ ta­ra­fın­dan Türk Telekom mo­bil a­bo­ne­le­ri için Türk Telekom mobil Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile,Turkcell a­bo­ne­le­ri için Turkcell Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile Vodafone a­bo­ne­le­ri için Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile sağ­lan­mak­ta­dır.İş­lem sı­ra­sın­da gön­de­re­ce­ği­niz SMS, Türk Telekom mo­bil 50 krş (KDV ve ÖİV da­hil), Vodafone 41 krş (KDV ve ÖİV da­hil)'tur.MH:212 996 55 55, bilgi[at]mikro­odeme.com
Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve sözleşmesini o­nay­la­mış o­lur­su­nuz.
Bekleyiniz
Mobil Ödeme İşlemi Başlıyor

Sor­gu­la­ma so­nu­cu­na u­la­şa­bil­mek i­çin; lüt­fen ge­len me­sa­jı 5 da­ki­ka i­çin­de "E­vet" ya­za­rak ce­vap­la­yı­nız.

Ö­de­me iş­le­mi son­ra­sı sor­gu­la­ma so­nuç bil­gi­le­ri­niz gö­rün­tü­le­ne­cek­tir.

Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve söz­leş­me­si­ni ka­bul et­miş o­lur­su­nuz.

Sorgulama Yapılıyor
Kısa bir süre içerisinde sorgulama sonuçları gösterilecek.
Numara Operatör Ad Soyad Adres
Aradığınız abone ile ilgili Turkcell, Vodafone Türk Telekom Mobil ve Türk Telekom Sabit servislerine sorgu gönderildi ancak herhangi bir kayıda ulaşılamadı.
Abone rehber veritabanında bigilerini paylaşmıyor olabilir.
Gerçekleştirdiğiniz sorgulama işlemlerinde her bir operatör için hesabınızdan 1 kredi düşülmektedir.
Tüm operatörlerde gerçekleştiriğiniz sorgulama için hesabınızdan 4 kredi düşülmektedir.
© 2013 Jan İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.