Numaradan İsim Sorgulama Turkcell

numaradan isim sorgulama turkcell

Bilinmeyen numaraları sorgulayabilmek ve bilmediğimiz numarayı öğrenmek çok basit. Numaranın kime ait olduğunu bulamayacağını düşünerek karamsarlığa düşmek artık yok! Çünkü 11860 rehber servisimiz ile numaradan isim sorgulama Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom operatörleri üzerinden kolayca sorgulama yapmanı sağlıyoruz. Cevapsız çağrıların sosyal hayatını etkilemesine daha fazla izin verme. Nerede olursan ol hemen numara sorgulama yapabileceğin servisimiz sayesinde bilinmeyen numaraları öğrenebilirsin. Direk öğrenmek istediğin telefon numarasını ilgili alana yazarak sorgulayabilirsin.

Arkadaşının operatörünün değiştiğini ve hatta telefon numarasının değiştiğini düşünüyorsan eğer hemen kısa sürede numarasını öğrenebilirsin. Bir numara seni aradığında numaranın kime ait olduğunu öğrenme istediği doğar. Bu gayet normal bir durumdur. Çünkü bilmediğin yabancı bir numaradan gelen telefon numarasını öğrenmek için can atarsın. Kimin aradığını öğrendiğinde ise gönül rahatlığı ile arayan numaradan geri dönüş yaparsın.

Cep Telefonundan Turkcell Numaradan İsim Sorgulama

Uzun zamandır ulaşmaya çalıştığın bir arkadaşına veya eski dostuna ulaşmak mı istiyorsun? Telefondan, tabletten veya uygulama indirerek sorgulama yapmak çok daha basit. Numaradan isim sorgulama Turkcell operatörü için aradığın kişinin telefon numarasını isim sorgulama yaparak öğrenebilirsin. Bunun yanında numaraya göre isim sorgulama Turkcell operatörü için de sorgulama yapabilirsin. Müşteri temsilcilerimiz ile de görüşerek numaradan isim sorgulama Turkcell işlemini gerçekleştirebilirsin. Ev, iş, sabit telefon numaralarının kim olduğunu öğrenebilir, istediğin zaman istediğin arkadaşının numarasına ulaşabilirsin. 

Numaradan İsim Sorgula

Numaradan İsim Sorgula

Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da üc­ret­len­dir­me iş­le­mi ta­hak­kuk et­mek­te­dir.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz.
Ödeme işleminizi tamamladıktan sonra "" için yapmış olduğunuz sorgulamanın sonucunu öğrenebilirsiniz.
Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da sor­gu­la­ma iş­le­mi­niz baş­la­tı­lır.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz. Ö­de­me hiz­me­ti Wire­card AŞ ta­ra­fın­dan Türk Telekom mo­bil a­bo­ne­le­ri için Türk Telekom mobil Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile,Turkcell a­bo­ne­le­ri için Turkcell Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile Vodafone a­bo­ne­le­ri için Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile sağ­lan­mak­ta­dır.İş­lem sı­ra­sın­da gön­de­re­ce­ği­niz SMS, Türk Telekom mo­bil 50 krş (KDV ve ÖİV da­hil), Vodafone 41 krş (KDV ve ÖİV da­hil)'tur.MH:212 996 55 55, bilgi[at]mikro­odeme.com
Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve sözleşmesini o­nay­la­mış o­lur­su­nuz.
Bekleyiniz
Mobil Ödeme İşlemi Başlıyor

Sor­gu­la­ma so­nu­cu­na u­la­şa­bil­mek i­çin; lüt­fen ge­len me­sa­jı 5 da­ki­ka i­çin­de "E­vet" ya­za­rak ce­vap­la­yı­nız.

Ö­de­me iş­le­mi son­ra­sı sor­gu­la­ma so­nuç bil­gi­le­ri­niz gö­rün­tü­le­ne­cek­tir.

Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve söz­leş­me­si­ni ka­bul et­miş o­lur­su­nuz.

Sorgulama Yapılıyor
Kısa bir süre içerisinde sorgulama sonuçları gösterilecek.
Numara Operatör Ad Soyad Adres
Aradığınız abone ile ilgili Turkcell, Vodafone Türk Telekom Mobil ve Türk Telekom Sabit servislerine sorgu gönderildi ancak herhangi bir kayıda ulaşılamadı.
Abone rehber veritabanında bigilerini paylaşmıyor olabilir.
Gerçekleştirdiğiniz sorgulama işlemlerinde her bir operatör için hesabınızdan 1 kredi düşülmektedir.
Tüm operatörlerde gerçekleştiriğiniz sorgulama için hesabınızdan 4 kredi düşülmektedir.
© 2013 Jan İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.