Telefon Faturası Sorgulama

telefon faturası sorgulama

Telefonla iletişimimiz çok fazladır. Günlük yaşamımızı yönlendiren ve araçlar konusunda en iyisi olan akıllı telefonlarımızda kullandıkça faturalarımızda birikir. Telefon faturası sorgulama servisimizin yardımı ile günlük hayatımızda olan faturalarınızın borcunu öğrenmenizde her zaman yardımcı oluyoruz. Çok fazla faturanın geleceğini düşünüyorsanız hemen geçmiş dönem telefon faturanızın borcunu öğrenebilirsiniz. Telefon faturanızın borcunu numaranızı yazarak anında faturanızı görebilirsiniz. Geçmiş dönem ve güncel dönem faturalarınızın borcunu görebilmek için fatura sorgulama servisimizden faydalanabilirsiniz.

Günlük hayatta telefonlarımız ile iletişimimiz çok fazla olduğu için istediğimiz zaman istediğimiz kişiye ulaşabiliyoruz. Bu nedenle faturalarımızı da düzenli olarak ödemek zorundayız. Telefon faturalarımızı otomatik ödeme yapmadığımız için çoğu zaman ödemeyi de unutabiliyoruz. Telefon faturası sorgulama Telekom için de servisimizden borcunuzu öğrenebilirsiniz. Günlük hayatta çok fazla karşılaştığımız bu tip durumlarda hemen fatura sorgulama yapmakta her zaman fayda var. Bazen operatör tarafından faturalarımız için mesaj gelebiliyor. Fakat yoğunluktan ya da mesajları umursamadığımızdan dolayı borcumuzun ne kadar olduğunu her zaman görmemizde fayda var.

Türk Telekom Telefon Faturası Sorgulama

Türk Telekom hattınızın fatura tarihini geçtiğini düşünüyor ve faturanızın borcunu ödemediğiniz mi aklınıza geldi? Hemen geçmiş dönem faturanızın borcunu 11860 rehber servisimiz ile öğrenebilirsiniz. Türk Telekom borç sorgulama numarası ile uğraşmadan hemen faturanızı sorgulayın. Telefonunuzda uygulama arıyorsanız ve her zaman yanınızda bulunsun istiyorsanız hemen şimdi İos veya Android sürümü 11860 numara sorgulama uygulamasını cep telefonunuza ya da tabletinize indirebilirsiniz. 

Fatura Sorgula

Fatura Sorgula

Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da üc­ret­len­dir­me iş­le­mi ta­hak­kuk et­mek­te­dir.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz.
Ödeme işleminizi tamamladıktan sonra "" için yapmış olduğunuz sorgulamanın sonucunu öğrenebilirsiniz.
Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da sor­gu­la­ma iş­le­mi­niz baş­la­tı­lır.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz. Ö­de­me hiz­me­ti Wire­card AŞ ta­ra­fın­dan Türk Telekom mo­bil a­bo­ne­le­ri için Türk Telekom mobil Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile,Turkcell a­bo­ne­le­ri için Turkcell Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile Vodafone a­bo­ne­le­ri için Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile sağ­lan­mak­ta­dır.İş­lem sı­ra­sın­da gön­de­re­ce­ği­niz SMS, Türk Telekom mo­bil 50 krş (KDV ve ÖİV da­hil), Vodafone 41 krş (KDV ve ÖİV da­hil)'tur.MH:212 996 55 55, bilgi[at]mikro­odeme.com
Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve sözleşmesini o­nay­la­mış o­lur­su­nuz.
Bekleyiniz
Mobil Ödeme İşlemi Başlıyor

Sor­gu­la­ma so­nu­cu­na u­la­şa­bil­mek i­çin; lüt­fen ge­len me­sa­jı 5 da­ki­ka i­çin­de "E­vet" ya­za­rak ce­vap­la­yı­nız.

Ö­de­me iş­le­mi son­ra­sı sor­gu­la­ma so­nuç bil­gi­le­ri­niz gö­rün­tü­le­ne­cek­tir.

Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve söz­leş­me­si­ni ka­bul et­miş o­lur­su­nuz.

Sorgulama Yapılıyor
Kısa bir süre içerisinde sorgulama sonuçları gösterilecek.
Fatura No Abone Adı Fatura Tipi Son Ödeme Tutar Abone No
»
Girdiğiniz bilgilere ait herhangi bir fatura kaydı bulunamamıştır.
  
© 2013 Jan İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.