Türk Telekom Ev Telefonu Fatura Sorgulama

türk telekom ev telefonu

Ev telefonunda en çok Türk Telekom markası kullanılmaktadır. Türk Telekom mobil için ev telefonu olarak bu marka tercih ediliyor. Çünkü Türk Telekom internet ile birlikte verdiği hizmette ev telefonu ve internet ile birlikte kolay yoldan faydalanmanızı sağlar. Türk Telekom ev telefonu fatura sorgulama yapabilmek her zaman bu işlemler için kolaydır. Servisimizden fatura sorgulama yapabilmek için gündelik hayatınıza etki etmeden hemen sorgulama yapabilmeniz için servisimiz her zaman hizmetinizdedir. Gece gündüz istediğin zaman istediğin yerde telefon numarasından kolay bir şekilde faturanın borcunu görebilirsin. Ev telefonunu ve internet borcunu bir görmek için de adsl numaran üzerinden fatura borcunu sorgulayabilirsin. Tüm işlemlerinde gerçek ve doğru sonucu alabileceğinden emin olabilirsin.

Türk Telekom Türkiye’nin her yerinde hizmet vermektedir. Bu nedenle hangi ilde olursan ol, Türk Telekom ev telefonu fatura sorgulama işlemini 11860 rehber servisimiz ile gerçekleştirebilirsin. Sabit telefon hatları önemli olabiliyor. Çünkü evde oturan yaşlı anneniz, babanız için cep telefonları onlar için kullanışlı olmayabiliyor. Bu durumda ev telefonları daha kullanışlı hale geliyor. Çünkü akıllı telefonlarımız gibi değiller ve sadece iletişim kurmak için hayatımızdadırlar. Yaşlı insanlarda çok fazla dışarı çıkamadıkları için ev telefonları her zaman onlar için daha etkilidir.


İsimden Türk Telekom Ev Telefonu Fatura Sorgulama

Fatura sorgulama işlemini gerçekleştirebileceğin rehber servisimiz ile isimden telefon numarası da öğrenebilirsin. Diyelim ki ev telefon numaranı unuttun. İsimden anında sabit hatlı numaranın ne olduğunu görebilirsin. Türk Telekom ev telefonu sorgulama yapabilmek için öncelikle numaradan sorgulama yapman gerekir. Daha sonra öğrendiğin numara üzerinden fatura sorgulamaya gelerek Türk Telekom ev telefonu fatura sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsin. Biz her zaman hem numara sorgulama yapman için hem de fatura sorgulamak için hizmet vermekteyiz. 

Fatura Sorgula

Fatura Sorgula

Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da üc­ret­len­dir­me iş­le­mi ta­hak­kuk et­mek­te­dir.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz.
Ödeme işleminizi tamamladıktan sonra "" için yapmış olduğunuz sorgulamanın sonucunu öğrenebilirsiniz.
Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 2,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da sor­gu­la­ma iş­le­mi­niz baş­la­tı­lır.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz. Ö­de­me hiz­me­ti Wire­card AŞ ta­ra­fın­dan Türk Telekom mo­bil a­bo­ne­le­ri için Türk Telekom mobil Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile,Turkcell a­bo­ne­le­ri için Turkcell Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile Vodafone a­bo­ne­le­ri için Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile sağ­lan­mak­ta­dır.İş­lem sı­ra­sın­da gön­de­re­ce­ği­niz SMS, Türk Telekom mo­bil 50 krş (KDV ve ÖİV da­hil), Vodafone 41 krş (KDV ve ÖİV da­hil)'tur.MH:212 996 55 55, bilgi[at]mikro­odeme.com
Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve sözleşmesini o­nay­la­mış o­lur­su­nuz.
Bekleyiniz
Mobil Ödeme İşlemi Başlıyor

Sor­gu­la­ma so­nu­cu­na u­la­şa­bil­mek i­çin; lüt­fen ge­len me­sa­jı 5 da­ki­ka i­çin­de "E­vet" ya­za­rak ce­vap­la­yı­nız.

Ö­de­me iş­le­mi son­ra­sı sor­gu­la­ma so­nuç bil­gi­le­ri­niz gö­rün­tü­le­ne­cek­tir.

Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve söz­leş­me­si­ni ka­bul et­miş o­lur­su­nuz.

Sorgulama Yapılıyor
Kısa bir süre içerisinde sorgulama sonuçları gösterilecek.
Fatura No Abone Adı Fatura Tipi Son Ödeme Tutar Abone No
»
Girdiğiniz bilgilere ait herhangi bir fatura kaydı bulunamamıştır.
© 2013 Jan İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.